Potvrdenie je dokončené. Súbor cookie sa úspešne odstránil.

Tento súbor cookie je určený pre prehľadávač a počítač, ktorý momentálne používate. Možnosť odmietnutia nemôže byť udelená, ak navštívite túto lokalitu pomocou iného počítača. Možnosť odmietnutia nemôže byť okrem toho udelená ani v prípade odstránenia súborov cookie z počítačov. Z tohto dôvodu je potrebné tento postup znova zopakovať v každom prehľadávači a počítači, ktorý používate na prístup na túto lokalitu, a vždy, keď sa súbory cookie odstránia z počítačov.